+420 844 833 822 +420 844 833 822 voda@rosana.cz
0
Výdejníky na barely Výdejníky
na barely
Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Pramenitá voda Pramenitá voda Káva / Nápoje Káva / Nápoje Příslušenství Příslušenství Služby Služby

Pitný režim

Pod tímto obecně známým  pojmem rozumíme udržování dostatečného množství tekutin  a minerálů v organismu. Lidské tělo je tvořeno ze 70% vodou. V průběhu života se toto procento snižuje. U novorozence je to 90% a stárnutím tekutin ubývá. Samotný tento fakt vypovídá o důležitosti udržování přiměřeného množství vody v organismu. Tak jako v přírodě funguje přirozený koloběh vody, tak i tělo si vyžaduje dodržování určitých zásad  v pohybu tekutin.

Tekutiny v těle můžeme rozdělit na mimobuněčnou tekutinu (extracelulární) a vnitrobuněčnou (intracelurární). Extracelurární tekutina zahrnuje krev, lymfu a tekutinu vyplňující prostor mezi buňkami. Tekutina intracelurární a extracelulární se od sebe liší obsahem minerálů. V extracelulární tekutině je převažujícím  iontem sodík, zatím co v intracelulární
voda je rozpouštědlem mnoha látek, které přijímáme. Velice významně se uplatňuje v metabolismu na všech úrovních. Je ovšem také nosičem minerálů, stopových prvků  a  mnoha  dalších  elementů.
Tělo vodu také potřebuje jako chladící kapalinu a tím pak brání  přehřátí organismu. Tento proces se nazývá jak všichni víme a známe pocení. Další funkcí vody je odplavování zplodin vznikajících  při  metabolických  procesech ve formě  moči.  Samotný  metabolismus spotřebovává také určité množství vody.

Průměrný člověk vydá denně cca 2 – 2,5 l vody, z toho 1 – 1,5 l močí,  cca 600 ml pocením a cca 300 – 400 ml je spotřebováno metabolickými  pochody.
Potřebné denní množství tekutin pro zdravého člověka v běžném prostředí by se mělo pohybovat mezi 2 a 3 l  za jeden den. Toto množství je třeba zvýšit při pobytu v teplém prostředí a to jak v letních vedrech, tak i při práci v horkých provozech až na5 l za den. Samozřejmě i při sportování nebo horečnatém onemocnění platí zvýšený příjem tekutin.

Nedostatečný příjem tekutin má za následek omezení jejich výdeje. tím je omezena možnost vylučování škodlivých látek z organizmu. Jejím důsledkem je zvýšená možnost tvorby ledvinových kamenů, zhoršení revmatických potíží, případně první dnový záchvat. Dále náš organizmus musí snížit množství tekutin kolujících v našem těle. „Zhoustne“ naše krev, sníží se její tlak, ale také zásobování kyslíkem pro všechny tkáně. První to pozná náš mozek – hůře vnímáme, jsme unavení, podráždění. Následkem úsporných opatření našeho organizmu je i menší množství vyloučeného potu. V horkých měsících to znamená nedostatečné ochlazování těla, jehož následkem je úpal.

Při ztrátách vody dochází také k úbytku minerálů. Spolu s potem odchází hlavně sodík. Močí se vylučuje převážně draslík. Tyto skutečnosti bychom měli respektovat a ztráty vzniklé provozem našeho těla pravidelně nahrazovat. Pro běžnou populaci by stačilo, kdyby dodržovala zásady racionální výživy, kterou by dostatečně nahradila většinu ztrát důležitých látek.

Správné hospodaření s vodou mikroživinami (minerály, vitaminy) a s energií je proto prvním předpokladem zdraví a výkonnosti člověka, tím více to platí pro každého sportovce. Školáka pak můžeme považovat za duševního sportovce. Znamená to použití správného nápoje ve správném množství, složení a ve správný čas, to znamená ve správnou dobu před, během a po sportovním výkonu. Toto poskytují speciální nápoje s obsahem iontů (iontové nápoje), vitaminů (vitaminové nápoje), energetické nápoje. Je důležité vědět jaký nápoj zvolit před, během a  po výkonu. Určitě nelze, souhlasit s tvrzením některých výrobců, že jejich nápoj je universální. Universální iontový nápoj neexistuje.

Ne všechny nápoje jsou však vhodné. Nápoje obsahující kofein a jemu podobné látky působí odvodnění. Do této skupiny nápojů patří káva s kofeinem, silné kakao a silný ruský čaj. Jejich pomocí rozhodně potřebné tekutiny neuhradíme.

Další nevhodnou skupinou jsou slazené nápoje. Jejich prostřednictvím totiž zvyšujeme příjem energie, který má za následek zvyšování naší hmotnosti. Nemluvě o tom, že sladké nápoje nezaženou žízeň. Naopak ji podporují.

Pochopitelně stejně nevhodné jsou i alkoholické nápoje. Také mají značný obsah energie, odvodňují organismus, žízeň obvykle nezaženou a navíc poškozují při častější nebo dlouhodobé konzumaci játra a mozek.

Doporučuje se proto střídat různé druhy bylinkových čajů, přírodních ovocných šťáv, minerálek a hlavně a to zdůrazňuji prostou a nenahraditelnou vodu. Vždy však pijte průběžně během celého dne, ne nárazově například ve škole nic a po příchodu domů naráz větší objem.

Pokud nedochází k vyrovnávání ztrát tekutin a minerálů dochází v organismu k tzv. DEHYDRATACI.Dehydratace je stav, kdy nastává nadměrný úbytek tekutin a to hlavně extracelulární. Závažné projevy můžeme pozorovat pokud objem tekutiny v těle poklesne o více než 6%.

Dehydrataci rozeznáváme hypotonickou, hypertonickou a izotonickou.

HYPERTONICKÁ dehydratace

je stav, kdy se snižuje objem mimobuněčné i vnitrobuněčné tekutiny.

Příčiny:

 1. Malý přísun čisté vody při jejím nedostatku. Dochází k tomu   při  extremních teplotních podmínkách a velkém energetickém výdeji bez adekvátní náhrady tekutin. Dále mohou takto trpět lidé, kteří nemohou přijímat tekutiny z různých patologických příčin.
 2. Ztráty tekutiny při horečkách, průjmech, cukrovce.
 3. Některá ledvinná onemocnění.

Projevy:

Jsou přítomny známky dehydratace buněk, tj. žízeň, pokles tělesné hmotnosti, apatie, neklid, halucinace. Jazyk je suchý, tonus kůže snížen, zvýšená teplota. Nakonec dochází k poruchám vědomí, křečím, event. i bezvědomí, tachykardii (zvýšena akce srdeční), hypotensi, rozvoj i šoku.

ISOTONICKÁ dehydratace

je izolovaná ztráta izotonické tekutiny mimobuněčné tekutiny. Vnitrobuněčná tekutina se nemění.

Příčiny:

Zdravotní problémy např .

 1. Ztráty tekutin z trávicího ústrojí (zvracení průjem).
 2. Krvácivé stavy.
 3. Velké pocení.
 4. Rozsáhlé popáleniny.
 5. Použití diuretuk.
 6. Některá ledvinová oemocnění.
 7. Rychlá tvorba výpotků.

Projevy:

Únava, apatie, poruchy vědomí až bezvědomí, zvýšená akce srdeční, pokles krevního tlaku, rozvoj šoku.

HYPOTONICKÁ dehydratace

je snížená mimobuněčná tekutina a zvýšený objem buněk, tedy objem vnitrobuněčné tekutiny.

Příčiny:

Nedostatek solí v organizmu

 1. Ztráty soli (při některých ledvinových onemocněních, nedostatečnosti nadledvin,poruchách  centrální nervové soustavy,vysoké dávky diuretik, dlouhodobé neslané dietě).
 2. Hrazení větších ztrát tekutin pouze vodou (při zvracení, průjmech,  sportovních výkonech, práci v horku).

Projevy:

pokles krevního tlaku , ortostatické poruchy, poruchy plnění žil, studená cyanotická (namodralá) kůže což svědčí pro nebezpečí rozvoje šoku, snížený tonus tkání.

 

Z uvedeného výčtu vidíme, že i zdravého člověka  může dehydratace postihnout. A to jen tím , že nedodržuje pravidelný přísun tekutin.  Zde se bavíme na půdě škol a vzdělávacích zařízení. Naši, Vaši žáci a studenti jsou duševně pracující a dehydratace tak jak jsem zde uvedl snižuje jejich schopnost koncentrace a možnost předvést optimální duševní výkon. Apatie a neklid jsou velcí nepřátelé vyučovacího procesu. Vaše výsledky jsou dány mnoha faktory počínaje personálním obsazením, přes didaktickou techniku atd. atd. jedním kamínkem v mozaice, která ovlivňuje úroveň vzdělání Vašich absolventů, který ovlivňuje kvalitu produktu, který Vám tvoří reference a statistiky je i pitný režim. U rozumných provozovatelů vzdělávacího procesu je tedy zabezpečení pitného režimu svých zákazníků, studentů jednou z priorit.

Společnost Rosana zabezpečuje pitný režim školám , kancelářím, výrobním závodům, domácnostem, stručně řečeno všem , kteří o vyřešení svého pitného režimu mají zájem a část práce a starostí přenechají jiným.

 

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík
Platba dobírkou
Prohlašuji, že pokud nepřevezmu objednanou zásilku, zavazuji se uhradit odesílateli náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky.
Souhlasím Nesouhlasím